وبلاگ اطلاع رسانی دانشجویان مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای شهریار رخشانی

استاد راهنما: دکتر محمد رضا هاشمی

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فرید

داور: دکتر مسعود خوش سلیقه

زمان: یکشنبه 30 شهریور 1393، ساعت 12:15

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 10:10 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم حوریه باقی

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر محمد رضا هاشمی

داور: دکتر علی خزاعی فرید

زمان: یکشنبه 30 شهریور 1393، ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

Stress in Written and Sight Translation

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 10:6 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

شنبه 10-8: مقاله نویسی به انگلیسی - دکتر مسعود خوش سلیقه

شنبه 12-10: روش تحقیق در ترجمه - دکتر مسعود خوش سلیقه

یکشنبه 10-8: نظریه های ترجمه - دکتر علی خزاعی فر

یکشنبه 12-10: مبانی نظری ترجمه - دکتر مسعود خوش سلیقه

یکشنبه 18-16: فلسفه تعلیم و تربیت - دكتر بختيار شعباني وركي (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)

دوشنبه 10-8: بررسی و ترجمه آثار اسلامی - دکتر خلیل قاضی زاده

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 12:4 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

شنبه 10-8: فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه - دکتر محمد رضا هاشمی

شنبه 12-10: کارگاه ترجمه - دکتر خلیل قاضی زاده

يكشنبه  12-10: نقد و بررسی آثار ترجمه شده - دکتر علی خزاعی فر

دوشنبه 10-8: سمینار مسایل ترجمه - دکتر مسعود خوش سلیقه

دوشنبه  12-10: ارزشیابی پیشرفته و ترجمه- دکتر مسعود خوش سلیقه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 12:3 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

سه شنبه 10-8: روش های پژوهش در مطالعات ترجمه - دکتر مسعود خوش سلیقه

چهارشنبه 10-8: تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه - دكتر علی خزاعی فر

پنج شنبه 10-8: ترجمه، منظورشناسی، متن شناسی و تحلیل کفتمان انتقادی - دكتر محمد رضا هاشمی

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

سه شنبه 12-10: فرهنگ، ایدئولوژی و ترجمه - دكتر محمد رضا هاشمی

چهارشنبه 12-10: نقد ترجمه: نظریه  و عمل - دكتر علی خزاعی فر

پنج شنبه 12-10: رایانه در ترجم -  دكتر علی خزاعی فر

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 12:1 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

پیام تبریک رئیس دانشگاه به دانشجویان جدید

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

دانشجویان جدید دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرفته شدن شما را در دانشگاه بزرگ و دیرینه سال فردوسی تبریک عرض می کنم. مقدم شما را گرامی می دارم و مراتب خشنودی خود را از این که دانشگاه ما را برای تحصیل خود انتخاب کرده اید، اعلام می کنم. امیدوارم اکنون که به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی پذیرفته شده اید، در ادامه تلاش های پیگیر خود، در طول سالهای تحصیل، با بهره مندی از دانش و تجربه استادان و امکانات علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه، در تربیت و تعالی خود بکوشید و با کسب معرفت و مهارت های لازم، آینده درخشانی را برای خود و جامعه رقم بزنید

زمانه قرعه نو می زند به نام شما

خوشا شما که جهان می رود به کام شما

زمان به دست شما می دهد زمام مراد

از آن که هست به دست خرد زمام شما.

دکتر محمدکافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 9:34 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای مجتبی ایماندار

استاد راهنما: دکتر محمد رضا هاشمی

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فرید

داور: دکتر خلیل قاضی زاده

زمان: دوشنبه 31 شهریور 1393، ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Applying Luman to Translation Studies

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 شهریور1393ساعت 11:46 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم سپیده ابراهیم زاده فخار

استاد راهنما: دکتر علی خزاعی فرید

استاد مشاور: دکتر محمد رضا هاشمی

داور: دکتر مسعود خوش سلیقه

زمان: سه شنبه 25 شهریور 1393، ساعت 13:15

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی چگونگی گسترش زبان فارسی از طریق ترجمه: مورد پژوهش چهار ترجمه از کتاب چنین گفت زرتشت

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 شهریور1393ساعت 11:42 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم یگانه سالمی

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر محمد رضا هاشمی

داور: دکتر علی خزاعی فرید

زمان: سه شنبه 25 شهریور 1393، ساعت 12:15

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

Cultural Orientations of Iranian English Translation Students in Relation to their Age, Gender and Translation Performance

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 شهریور1393ساعت 11:32 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم ندا عسگری

استاد راهنما: دکتر خلیل فاضی زاده

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی فرید

داور: دکتر مسعود خوش سلیقه

زمان: سه شنبه 25 شهریور1393، ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 شهریور1393ساعت 11:1 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

با آرزوی موفقیت های آتی، پذیرش خانم  فرزانه شکوهمند، فارغ التحصیل ارشد مترجمی انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، در دوره دکتری مطالعات ترجمه را در دانشگاه فردوسی مشهد را تبریک می گوییم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 شهریور1393ساعت 3:53 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

با آرزوی موفقیت های آتی، پذیرش خانم  زهرا سالاری، فارغ التحصیل ارشد مترجمی انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، در دوره دکتری مطالعات ترجمه را در دانشگاه فردوسی مشهد را تبریک می گوییم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 شهریور1393ساعت 3:48 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم مهناز توکلی

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: خانم زهرا تقی زاده

داور: دکتر کاظم یوسفی و آقای بیژن باطنی

زمان: چهارشنبه 26 شهریور 1393، ساعت 9:00

مکان: سالن شورا،  دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

Comparison of the Translations of Swift’s Gulliver's Travels before and after the Islamic Revolution in Iran from an Ideological Perspective

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 10:2 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم نیلوفر مظفرنژاد

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر رجبعلی عسگرزاده

داور: دکتر کاظم یوسفی و آقای محسن اجاقی

زمان: چهارشنبه 26 شهریور 1393، ساعت 8:00

مکان: سالن شورا،  دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

Investigating Students’ Feedback on the Current Approach to Teaching of Technical Translation in Undergraduate English Translator Education

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 9:58 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم فرزانه طاووسی

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر بهزار قنسولی

داور: دکتر محمد غضنفری و دکتر کاظم یوسفی

زمان: دو شنبه 31 شهریور 1393، ساعت 16:00

مکان: سالن شورا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا مشهد

Lexical Learning Strategies of Iranian English Translation Students and Their Relation to their Translation Performance

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 9:51 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم اعظم جهانی مقدم

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر امید اکبری و دکتر کاظم یوسفی

زمان: پنج شنبه 20 شهریور 1393، ساعت 14:00

مکان: سالن شورا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا مشهد

The Effect of Gender in the Translation Process of Gender Related Content

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 9:50 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای محمد ضرابی

استاد راهنما: دکتر محمد رضا هاشمی

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393، ساعت 12:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

Investigating the Acceptability of Translation as a Tool in English Language Teaching and Learning in Private Language Schools

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 6:58 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم ریحانه شمس الدینی

استاد راهنما: دکتر علی خزاعی فر

استاد مشاور: دکتر محمد رضا هاشمی

داور: دکتر مسعود خوش سلیقه

زمان: شنبه  22 شهریور 1393، ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

تاثیر گذشت زمان بر کاهش و افرایش در ترجمه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 شهریور1393ساعت 9:16 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم رویا صادق پور

استاد راهنما: دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد مشاور: دکتر محمد رضا هاشمی

زمان: شنبه 15 شهریور 1393، ساعت 8:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

Investigating CDA Tendency and Critical Thinking Abilities of English Translation Students in Relation to their Translation Quality  

+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 شهریور1393ساعت 11:24 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم ثریا طوسی

استاد راهنما: دکتر علی خزاعی فرید

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر خلیل قاضی زاده

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393، ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 بررسی کارایی نوواژه ها و اصطلاحات مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در صنعت هوانوردی

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 11:10 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم زهرا سالاری

استاد راهنما: دکتر علی خزاعی فرید

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر خلیل قاضی زاده

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393، ساعت 10:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

بروزرسانی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:58 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای یوسف غیور

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393، ساعت 9:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Semiotics

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:51 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای حمید بروزی

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393،  ساعت 9:00

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Context in Translating

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 10:49 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

کمک هزینه تحصیل دکتری در هنگ کنگ: http://www.polyu.edu.hk/ro/hkphd-fellowship/en

+ نوشته شده در  جمعه 7 شهریور1393ساعت 7:25 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه آقای افشین احمدی

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: دوشنبه  10 شهریور 1393، 11:30  ساعت 11:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Political Discourse, Media and Translation

+ نوشته شده در  جمعه 7 شهریور1393ساعت 10:52 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم هانیه حشمتی

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: دوشنبه  10 شهریور 1393، 11:30  ساعت 10:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Constructing Cultures: Essays on Literary Translation 

+ نوشته شده در  جمعه 7 شهریور1393ساعت 10:49 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم مرجان مقیمی

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: دوشنبه  10 شهریور 1393، 11:30  ساعت 9:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Gender in Translation

+ نوشته شده در  جمعه 7 شهریور1393ساعت 10:48 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مطالعات ترجمه خانم سپیده حسینی یزدی

استاد راهنما: دکتر خلیل قاضی زاده

استاد مشاور: دکتر مسعود خوش سلیقه

داور: دکتر علی خزاعی فر

زمان: دوشنبه  10 شهریور 1393، 11:30  ساعت 8:30

مکان: آزمایشگاه آواشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه کتاب

Translation and Interpreting Conflict

+ نوشته شده در  جمعه 7 شهریور1393ساعت 10:46 قبل از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  | 

با آرزوی موفقیت های آتی، پذیرش خانم الهام صفی، فارغ التحصیل ارشد مترجمی انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، در دوره دکتری مطالعات ترجمه در دانشگاه فردوسی مشهد را تبریک می گوییم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 مرداد1393ساعت 5:16 بعد از ظهر  توسط  مسعود خوش سلیقه  |